Đang tải dữ liệu.

Pháp lý đầu tiên

Mục đích của trang web này là cung cấp các sàn giao dịch và sản phẩm tài chính quốc tế chuyên nghiệp cho những người đam mê kỹ thuật số và các nhà đầu tư trên khắp thế giới càng lâu càng tốt mà không vi phạm các luật và quy định liên quan của Cộng hòa Seychelles. Nghiêm cấm sử dụng trang web này cho tất cả các giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền, buôn lậu và hối lộ thương mại. Nếu tìm thấy sự cố như vậy, trang web này sẽ đóng băng tài khoản và báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền.

Pháp lý thứ hai

Khi cơ quan có thẩm quyền trình bày tài liệu điều tra tương ứng và yêu cầu trang web này hợp tác với người dùng được chỉ định để điều tra hoặc khi các biện pháp như thu giữ, đóng băng hoặc chuyển tài khoản người dùng được thực hiện, trang web này sẽ hỗ trợ cung cấp hỗ trợ tương ứng các yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Dữ liệu người dùng hoặc thực hiện các hoạt động tương ứng. Do đó, trang web này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự rò rỉ quyền riêng tư của người dùng, tính không hoạt động của tài khoản và mất kết quả.

Pháp lý thứ ba

Người dùng của trang web này vi phạm pháp luật của Cộng hòa Seychelles vì họ vi phạm các điều khoản của tuyên bố này. Là một nhà cung cấp dịch vụ, trang web này có nghĩa vụ cải thiện các quy tắc và dịch vụ của nền tảng này. Tuy nhiên, trang web này không vi phạm luật pháp của Seychelles. Động cơ và sự kiện của các luật liên quan của Cộng hòa không chịu bất kỳ trách nhiệm chung nào và một số trách nhiệm đối với hành động của người dùng.

Pháp lý thứ tư

Bất kỳ người nào đăng nhập vào trang web này dưới mọi hình thức hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng dịch vụ trang web này được coi là tự nguyện chấp nhận các hạn chế của tuyên bố trang web này.

Pháp lý thứ năm

Các vấn đề không được nêu trong tuyên bố này có thể được tìm thấy trong các luật và quy định có liên quan của Cộng hòa Seychelles. Khi tuyên bố này xung đột với các luật và quy định liên quan của Cộng hòa Seychelles, các luật và quy định có liên quan của Cộng hòa Seychelles sẽ chiếm ưu thế.