Đang tải dữ liệu.


Lưu trữ nhiều tiền điện tửChấp nhận thanh toán bằng tiền điện tửHoán đổi tiền điện tử

Nền tảng ví tiền đa tiền điện tử

Mitex hỗ trợ một danh sách tiền điện tử để thuận tiện cho bạn.

Bạn có thể lưu trữ, giám sát và tiến hành các hoạt động khác với Mitex bằng cách sử dụng đồng tiền điện tử mà bạn chọn.

Nền tảng ví tiền đa tiền điện tử

Mitex hỗ trợ một danh sách tiền điện tử để thuận tiện cho bạn.

Bạn có thể lưu trữ, giám sát và tiến hành các hoạt động khác với Mitex bằng cách sử dụng đồng tiền điện tử mà bạn chọn.

Cổng thanh toán

Thanh toán hoặc Chấp nhận tiền điện tử với Mitex

Đối với người dùng, bạn có thể thanh toán bằng Mitex sử dụng tiền điện tử trên bất kỳ doanh nghiệp nào

Đối với Người bán, Mitex cung cấp các công cụ để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử từ khách hàng ở bất kỳ đâu trên trái đất.

ví dụ. Thương mại điện tử, Vé, Trò chơi, Bán lẻ và hơn thế nữa

Cổng thanh toán

Thanh toán hoặc Chấp nhận tiền điện tử với Mitex

Đối với người dùng, bạn có thể thanh toán bằng Mitex sử dụng tiền điện tử trên bất kỳ doanh nghiệp nào

Đối với Người bán, Mitex cung cấp các công cụ để chấp nhận thanh toán bằng tiền điện tử từ khách hàng ở bất kỳ đâu trên trái đất.

ví dụ. Thương mại điện tử, Vé, Trò chơi, Bán lẻ và hơn thế nữa

Hoán đổi tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử mà bạn có cho tài khoản mà bạn cần mà không cần bất kỳ bên thứ ba nào.

ví dụ. Bạn có 1 Bitcoin và bạn đang tìm 60 Litecoin, bạn có thể đổi tiền của mình bằng cách sử dụng chức năng hoán đổi.

Hoán đổi tiền điện tử

Giao dịch tiền điện tử mà bạn có cho tài khoản mà bạn cần mà không cần bất kỳ bên thứ ba nào.

ví dụ. Bạn có 1 Bitcoin và bạn đang tìm 60 Litecoin, bạn có thể đổi tiền của mình bằng cách sử dụng chức năng hoán đổi.